Εγγυημένα η Χαμηλότερη Τιμή

Παρέχουμε τη χαμηλότερη τιμή διαμονής στο Legacy Gastro Suites Hotel.
Εφαρμόζουμε πολιτική εγγυημένης καλύτερης τιμής για απευθείας κρατήσεις. Αν βρείτε χαμηλότερη τιμή για το ίδιο δωμάτιο και όρους θα την προσαρμόσουμε.

Παρακαλούμε επιλέξτε ημερομηνίες για να δείτε την καλύτερη τιμή μας:

Email us here stating the site on which you found the lower rate along with a screenshot.